واقعیت مجازی

واقعیت مجازی

واقعیت مجازی (VR) به یک شبیه سازی رایانه ای گفته می شود که در آن فرد می تواند در یک محیط سه بعدی مصنوعی با استفاده از دستگاه های الکترونیکی مانند عینک مخصوص با صفحه یا دستکش مجهز به سنسور ، تعامل داشته باشد.

موضوع اصلی واقعیت مجازی شبیه سازی چشم انداز است. هر هدست قصد دارد تا رویکرد خود را برای ایجاد یک محیط سه بعدی غوطه وری کامل کند. هر هدست VR یک صفحه نمایش (یا دو تا - برای هر چشم) جلوی چشم قرار می دهد ، بنابراین تعامل با دنیای واقعی را از بین می برد.

هدف VR فراهم آوردن محیطی مجازی برای انسان است که بتوانیم مانند رایانه در دنیای واقعی با کامپیوتر ارتباط برقرار کنیم ، یعنی از طریق گفتگو با یک انسان مجازی به زبان گفتاری ، نوشتن نامه یا نوشتن نامه کشیدن یک تصویر.